• Kommuneplan 2019, Rammeområder

  Københavns Kommune

  Rammer for lokalplanlægningen efter områdetype. Kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen indeholder 9 områdetyper. For hver områdetype er der fastsat bestemmelser om anvendelses- og...

 • Bydele

  Københavns Kommune

  Københavns Kommunes 10 bydele, anvendes blandt andet i forbindelse med byplanlægning.

 • Roder

  Københavns Kommune

  Historisk inddeling af skatteopkrævningsområder, der i dag bruges til statistiske formål. Er en underopdeling af bydelene. https://da.wikipedia.org/wiki/Rode_(omr%C3%A5de)

 • Kvarter

  Københavns Kommune

  Opdeling af Københavns kommune i kvarterer. I alt 67 kvarterer. Kvarterer er en opdeling mellem roder (https://www.opendata.dk/city-of-copenhagen/roder) og bydele...

 • Toiletter TMF

  Københavns Kommune

  Toiletter der varetages og driftes af Teknik- og Miljøforvaltningen. Tabellen indeholder oplysninger om bl.a. toilettyper (toilet, toilet med handicap adgang, bemandet, ubemandet og pissoirs),...

 • Den Fælles Friluftsdatabase

  Andres data

  Udinaturen.dk er Danmarks guide til oplevelser i naturen. Udinaturen.dk udstiller udvalgte data fra databasen GeoFA, som er en samling af geografiske fagdata under GeoDanmark. Databasen indeholder...

 • Arbejdsulykker

  Vejle Kommune

  Viser Data om arbejdsulykker (Registreret i EASY)med og uden fravær, fordelt på forvaltning og FagMED. Anden del viser arbejdsylykker med fravær holdt op mod mio. arbejdstimer (1655 timer pr....

 • Sygefravær

  Vejle Kommune

  Data om sygefravær for ansatte ved Vejle Kommune. Data indeholder årsagskoderne Egen sygdom, Arbejdsskade og §56 aftaler. Data indeholder månedslønnet personale.

 • Personaleomsætning

  Vejle Kommune

  Data omfatter alle ansatte ved Vejle Kommune på månedsløn ekskl. elever, vikarer og ansatte på særlige vilkår. personaleomsætning beregnes som ekstern afgang/ antal ansatte

 • Fuldtidsstillinger

  Vejle Kommune

  Fuldtidsstillinger ved Vejle Kommune opdelt på overenskomster, Forvaltning og FagMED. Data omfatter alle ansatte inkl. timelønnede mv. omregnet til fuldtidsstillinger.