Hvad er Open Data DK?

Open Data DK er en forening af danske kommuner og regioner, der siden 2016 har samarbejdet om at åbne deres data, bl.a. på en fælles åben dataportal.

Åbne data er ikke-persondata, som kan tilgås og bruges gratis af alle. Det kan være alt fra data om kommunernes infrastruktur til socioøkonomisk sammensætning. Formålet med åbne data er at:

  • Skabe transparens i den offentlige forvaltning
  • Skabe grobund for datadrevet vækst og innovation
  • Sikre en højere grad af udnyttelse af data, der i forvejen indsamles

Åbne data kan ved at øge gennemsigtigheden i den offentlige forvaltning understøtte, at borgere og virksomheder bliver endnu mere aktive medspillere i vores demokrati. Samtidig kan åbne data bruges i udviklingen af applikationer, tjenester og services eller være afsæt for analyser, tendensvurderinger, forskning osv.

Dataportalen

Open Data DK har en dataportal, som alle gratis kan bruge data fra uden registrering. Hvis I har spørgsmål til et datasæt, opfordrer vi til at kontakte datasættets kontaktpersonen. Alle kommuner og regioner, der er medlem af Open Data DK kan bruge portalen til at offentliggøre deres datasæt.

Dataportalen bygger på Open Source-softwaren CKAN fra Open Knowledge Foundation. Vi arbejder løbende på at forbedre både portalen og de forskellige former for data og informationer, der ligger på den. Du kan følge teknikteamets arbejde på github. Driften af dataportalen ligger hos Datopian (tidl. Viderum).

Mere om åbne data:

Del