Gongen

Værket Gongen slås an af nybagte forældre på Skejby Sygehus. Læs mere på https://dokk1.dk/besog-dokk1/kunst-pa-dokk1

Samtidig med at Gongen slås an sendes data hertil.

1 datasæt