983 fundne resultater

 • Facilitetsdatabasen

  Andres data

  Facilitetsdatabasen.dk er en database over landets idrætsfaciliteter og idrætsanlæg, som udgives af Idrættens Analyseinstitut i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden. Facilitetsdatabasen er...

 • Kommunale nøgletal

  Andres data

  Social- og Indenrigsministeriet har samlet en lang række data om landets 98 kommuner. Her kan bl.a. findes tal på aldersfordelingen i befolkningen, indtægter og udgifter på en lang række offentlige...

 • Institutionsregistret

  Andres data

  Institutionsregisteret grupperer uddannelsesinstitutioner og deres afdelinger efter den enkelte institutions hovedformål - typisk i henhold til den institutionslov, institutionen er godkendt...

 • Energi Data Service

  Andres data

  Energi Data Service er en gratis og åben dataportal. Her kan alle hente data om det danske energisystem fx CO2-udledning og forbrugs- og produktionsdata. Der er også data om kommunernes...

 • Støjdata - Mastra

  Vejdirektoratet

  Datasættet indeholder data fra flere kommuner og Vejdirektoratet. Data om trafikregistreringer fra trafikdatasystemet Mastra. Vejdirektoratet, kommunerne og private firmaer foretager årligt et...

 • Tællinger - nøgletal - Mastra

  Vejdirektoratet

  Datasættet indeholder data fra flere kommuner og Vejdirektoratet. Data om trafikregistreringer fra trafikdatasystemet Mastra. Vejdirektoratet, kommunerne og private firmaer foretager årligt et...

 • Bymiljø Aarhus (CityProbe)

  Aarhus Kommune

  ### Introduktion Dette datasæt indeholder målinger og metadata relateret til de pt. 25 opsatte CityProbe enheder i Aarhus by. Indenfor den nærmeste fremtid bliver netværket udbygget med 25 enheder...

 • Friluftsliv Aarhus

  Aarhus Kommune

  Datasæt der omhandler friluftsliv aktiviteter i Aarhus Kommune. Alle datasæt er en del af www.friluftslivaarhus.dk. Data leveres som udgangspunkt som wfs service. Ønskes andre formater henvises til...

 • Oversigtskort

  Københavns Kommune

  Københavns Kommunens oversigtskort er et forsimplet kort til oversigtsbrug. Dvs. at elementerne tilpasset et visualiseringsformål. Kortet består af beboede arealer (karrer), grønne områder, jernbaner...

 • Gongen

  Region Midtjylland

  Værket Gongen slås an af nybagte forældre på Skejby Sygehus. Læs mere på https://dokk1.dk/besog-dokk1/kunst-pa-dokk1 Samtidig med at Gongen slås an sendes data hertil.