Vejle Kommune logo

Vejle Kommune

I Vejle Kommune har vi siden 2015 haft en lokal open data platform, data.vejle.dk. Den har vi flyttet over på den nationale open data platform,

Vejle Kommune

I Vejle Kommune har vi siden 2015 haft en lokal open data platform, data.vejle.dk. Den har vi flyttet over på den nationale open data platform, portal.opendata.dk.

Du finder Vejle Kommunes datasæt ved at klikke på fanebladet ”Datasæt” eller ved at klikke på organisationen Vejle Kommune.

##Dataejer Hvis du er dataejer og plejer at uploade data til www.data.vejle.dk, skal du oprette dig på portal.opendata.dk (https://portal.opendata.dk/user/register) og sende dit brugernavn til Anne Dyrberg. Hun vil derefter tilføje dig til Vejle-organisationen på platformen, hvilket giver dig adgang til at lægge data op der.

##Databruger Der er ingen registrering før brug af vores data. Hvis du tidligere har været oprettet på Vejle Open Data med henblik på at anvende vores data, behøver du altså ikke oprette dig igen her på portal.opendata.dk. Men du må meget gerne fortælle os, hvis du laver noget med de åbne data. Skriv til info.

Har du ønsker til data fra Vejle Kommune, som endnu ikke er udstillet, er du velkommen til at skrive til Open Data Vejle. Vi er meget interesserede i at høre, hvilke data der er behov og interesse for.

Med venlig hilsen

Open Data Vejle