Virksomheder i Hedensted Kommune

Antal virksomheder i Hedensted Kommune fordelt på brancher. Datasættet baseres på CVR på produktionsenhedsniveau og er kategoriseret i henhold til Danmarks Statistiks brancheinddelinger (DB07). Data pr. 1. januar 2016 og 2017.

1 datasæt

Virksomheder i Hedensted Kommune