• Virksomheder i Hedensted Kommune

    Hedensted Kommune

    Antal virksomheder i Hedensted Kommune fordelt på brancher. Datasættet baseres på CVR på produktionsenhedsniveau og er kategoriseret i henhold til Danmarks Statistiks brancheinddelinger (DB07). Data...

  • Virk Data

    Andres data

    Virk Data er Erhvervsstyrelsens egen dataportal. Her findes en lang række erhvervsrelevante datasæt såsom CVR data, lokalplaner, branchekoder og meget andet. Virk Data afholder desuden ofte...