Trafiktal

Trafiktal (trafiktællinger) for Vejle Kommunes tællestationer i perioden 2008 og frem. Indeholder informationer om lokalitet, årsdøgntrafik, hverdagsdøgntrafik, juli-døgntrafik og lastbiltrafik samt koordinater for tællestation. Årsdøgntrafik ÅDT er beregnet gennemsnit af døgntrafik på årsbasis. Julidøgntrafik JDT er beregnet gennemsnit af døgntrafik i Juli. Hverdagsdøgntrafik HDT er beregnet gennemsnit af hverdagsdøgntrafikken på årsbasis. Lastbilårsdøgntrafik LBILÅDT er beregnet gennemsnit af døgntrafik på årsbasis af motorkøretøjer over 5,80m(inkl. person- og varebiler med påhæng). Mastra, er et fælles it-system mellem Vejdirektoratet og Vejle Kommuner/en stor del af landets kommuner til efterbehandling og opbevaring af trafiktællinger/registreringer.

4 datasæt

Organisation

Vejle Kommune Vejle Kommune

I Vejle Kommune har vi siden 2015 haft en lokal open data platform, data.vejle.dk. Den har vi flyttet over på den nationale open data platform, Læs mere

Metadata

Dataejer
Dato for trækning
Primo 2016
Opdateringsfrekvens
Ajourføres én gang årligt
Licens
Andet (Open)
Grupper

Transport

Keywords

Del

Trafiktal for Vejle Kommune (Json)