Persontællinger i Vejle midtby

Datasættet viser en registrering af persontrafikken på Rådhustorvet i Vejle midtby, baseret på accesspunkter, der løbende registrerer anonyme signaler fra alle mobilenheder med tændt wifi. Datasættet kan derfor anvendes til at kortlægge mængden af folk gennem tid på Rådhustorvet. Vær opmærksom på, at data kun angiver antal registrerede wifi-enheder og ikke et eksakt tal på, hvor mange mennesker der er på torvet til en given tid. Du kan få et datasæt visualiseret ved at vælge fanen ”Graph” og vælge ”Timestamp” i Axis 1 og ”Unique visitors” i Axis 2. Datasættet dækker primært målinger i 2016 og pletvis i 2017.

6 datasæt

 • Persontællinger - 15 minutters intervaller

  csv

  Persontællinger opgjort på 15 minutters intervaller.

 • Persontællinger - 1 times intervaller.

  csv

  Persontællinger opgjort på timebasis

 • Persontællinger - daglig.

  csv

  Persontællinger opgjort på døgnbasis.

 • Persontællinger - ugentligt

  csv

  Persontællinger opgjort på ugebasis

 • Persontællinger - månedligt

  csv

  Persontællinger opgjort på månedsbasis

 • Om tællinger i Vejle midtby

  pdf

  En kort beskrivelse om data og metoden

Organisation

Vejle Kommune Vejle Kommune

I Vejle Kommune har vi siden 2015 haft en lokal open data platform, data.vejle.dk. Den har vi flyttet over på den nationale open data platform, Læs mere

Metadata

Dataejer
Jette Vindum
Dato for trækning
Ajourføres efter behov
Opdateringsfrekvens
Ajourføres efter behov
Licens
Andet (Open)
Grupper

Befolkning og samfund

Transport

Keywords

Del

Persontællinger - 15 minutters intervaller

Persontællinger - 1 times intervaller.

Persontællinger - daglig.

Persontællinger - ugentligt

Persontællinger - månedligt

Om tællinger i Vejle midtby