Oversvømmelseskort Total økonomisk skade 100 års hændelse i 2050

Temaet viser den total økonomiske skade under en 100 års hændelse i 2050. Den totale økonomiske skade er summen af: BYGNINGSSKADE, INDBO, INFRASTRUKTUR, AFGRØDER og HUSDYR. Den totale økonomiske skade opgøres for hver 25 x 25 meter gridcelle som et beløb i danske kroner. Beregningerne er foretaget af Kystdirektoratet, 2013, som led i EU oversvømmelsesdirektiv, 2. plantrin.

2 datasæt

Organisation

Vejle Kommune Vejle Kommune

I Vejle Kommune har vi siden 2015 haft en lokal open data platform, data.vejle.dk. Den har vi flyttet over på den nationale open data platform, Læs mere

Metadata

Forfatter
Kystdirektoratet
Vedligeholdes af
Kystdirektoratet
Licens
Andet (Open)
Grupper

Miljø

Keywords

Del