Oversvømmelseskort Risikokortlægning 100 års hændelse 2100

Temaet viser oversvømmelsesrisikoen ved en 100 års hændelse 2100. Oversvømmelsesrisikoen er en kombination af sandsynligheden for en given oversvømmelseshændelse og den totale økonomiske skade, der er forbundet med den givne oversvømmelseshændelse. Oversvømmelsesrisikoen præsenteres for hver gridcelle på 25 x 25 meter som et beløb per år (Dkr/år). Beregningerne er foretaget af Kystdirektoratet, 2013, som led i EU oversvømmelsesdirektiv, 2. plantrin.

2 datasæt

Organisation

Vejle Kommune Vejle Kommune

I Vejle Kommune har vi siden 2015 haft en lokal open data platform, data.vejle.dk. Den har vi flyttet over på den nationale open data platform, Læs mere

Metadata

Forfatter
Vedligeholdes af
Ulla Pia Geertsen
Dato for trækning
Beregnet i 2012
Opdateringsfrekvens
Beregnet i 2012. Opdateres i 2019
Licens
Andet (Open)
Grupper

Miljø

Keywords

Del