Oversvømmelseskort Risikokortlægning 100 års hændelse 2012

Temaet viser oversvømmelsesrisikoen ved en 100 års hændelse 2012. Oversvømmelsesrisikoen er en kombination af sandsynligheden for en given oversvømmelseshændelse og den totale økonomiske skade, der er forbundet med den givne oversvømmelseshændelse. Oversvømmelsesrisikoen præsenteres for hver gridcelle på 25 x 25 meter som et beløb per år (Dkr/år). Beregningerne er foretaget af Kystdirektoratet, 2013, som led i EU oversvømmelsesdirektiv, 2. plantrin.

2 datasæt

Organisation

Vejle Kommune Vejle Kommune

I Vejle Kommune har vi siden 2015 haft en lokal open data platform, data.vejle.dk. Den har vi flyttet over på den nationale open data platform, Læs mere

Metadata

Forfatter
Kystdirektoratet
Vedligeholdes af
Kystdirektoratet
Licens
Andet (Open)
Grupper

Miljø

Keywords

Del