Oversvømmelseskort Oversvømmelser 1000 års hændelse 2012

Temaet viser en 1000 års oversvømmelseshændelser ved stormflod inklusiv en 100 års hændelse fra vandløb, beregnet på baggrund af klimascenariet for år 2012. Beregningerne er udarbejdet i en gridstørrelse på 25 x 25meter, og i hver celler er angivet den gennemsnitlige vanddybde. Beregningerne er foretaget af Kystdirektoratet, 2013, som led i EU oversvømmelsesdirektiv, 2. plantrin. KML/KMZ-formatet kan anvendes til Google Earth.

2 datasæt

Organisation

Vejle Kommune Vejle Kommune

I Vejle Kommune har vi siden 2015 haft en lokal open data platform, data.vejle.dk. Den har vi flyttet over på den nationale open data platform, Læs mere

Metadata

Forfatter
Vedligeholdes af
Ulla Pia Geertsen
Dato for trækning
Beregnet i 2012
Opdateringsfrekvens
Beregnet i 2012. Opdateres i 2019.
Licens
Andet (Open)
Grupper

Miljø

Keywords

Del