Oversvømmelseskort Oversvømmelser 100 års hændelse 2012

Temaet viser en 100 års oversvømmelseshændelser ved stormflod, beregnet på baggrund af klimascenariet for år 2012. Beregningerne er udarbejdet i en gridstørrelse på 25 x 25meter, og i hver celler er angivet den gennemsnitlige vanddybde. Beregningerne er foretaget af Kystdirektoratet, 2013, som led i EU oversvømmelsesdirektiv, 2. plantrin.

2 datasæt

Organisation

Vejle Kommune Vejle Kommune

I Vejle Kommune har vi siden 2015 haft en lokal open data platform, data.vejle.dk. Den har vi flyttet over på den nationale open data platform, Læs mere

Metadata

Dataejer
Kystdirektoratet
Licens
Andet (Open)
Grupper

Miljø

Keywords

Del