Køn og alder

Data om køn og aldersfordeling ansatte ved Vejle Kommune. Data indeholder alle ansatte på månedsløn.

15 datasæt

 • 2016_koen_alder_gns

  xls

  Data om køn og aldersfordeling ansatte ved Vejle Kommune. Data indeholder alle ansatte på månedsløn. Fordelt på Direktørområde, Fagmed og år

 • 2016_koen_alder_grupper

  xls

  Data om køn og aldersfordeling ansatte ved Vejle Kommune. Data indeholder alle ansatte på månedsløn. Fordelt på Direktørområde, FagMED år og aldersgrupper

 • 2016_koen_faggrupper

  xls

  Data om køn og overenskomst for ansatte ved Vejle Kommune. Data indeholder alle ansatte på månedsløn. Fordelt på Overenskomst, år, køn

 • 2015_koen_alder_gns

  csv

 • 20150521_Køn_alder_grupper

  xls

 • 20150521_Kønsfordeling_overenskomster_over_100_ansatte

  xls

 • 2017_Koen_alder_gns

  xlsx

  Data om køn og aldersfordeling ansatte ved Vejle Kommune. Data indeholder alle ansatte på månedsløn. Fordelt på Direktørområde, Fagmed og år

 • 2017_Koen_alder_grupper

  xlsx

  Data om køn og aldersfordeling ansatte ved Vejle Kommune. Data indeholder alle ansatte på månedsløn. Fordelt på Direktørområde, FagMED år og aldersgrupper

 • 2017_Koen_faggrupper

  xlsx

  Data om køn og overenskomst for ansatte ved Vejle Kommune. Data indeholder alle ansatte på månedsløn. Fordelt på Overenskomst, år, køn

 • 2018_Koen_alder_gns

  xlsx

  Data om køn og aldersfordeling ansatte ved Vejle Kommune. Data indeholder alle ansatte på månedsløn.

 • 2018_KOen_alder_grupper

  xlsx

  Data om køn og aldersfordeling ansatte ved Vejle Kommune. Data indeholder alle ansatte på månedsløn.

 • 2018_Koen_Faggrupper

  xlsx

  Data om køn og aldersfordeling ansatte ved Vejle Kommune. Data indeholder alle ansatte på månedsløn.

 • Køn og alder gennemsnit

  xlsx

  Data om køn og aldersfordeling ansatte ved Vejle Kommune. Data indeholder alle ansatte på månedsløn.

 • Køn og aldersgrupper

  xlsx

  Data om køn og aldersfordeling ansatte ved Vejle Kommune. Data indeholder alle ansatte på månedsløn.

 • Faggrupper fordelt på køn

  xlsx

  Data om køn og aldersfordeling ansatte ved Vejle Kommune. Data indeholder alle ansatte på månedsløn.

Organisation

Vejle Kommune

I Vejle Kommune har vi siden 2015 haft en lokal open data platform, data.vejle.dk. Den har vi flyttet over på den nationale open data platform, Læs mere

Metadata

Forfatter
Kim Grauholm
Vedligeholdes af
Kim Grauholm
Opdateres
Årligt, 2. kvartal
dato for trækning
2015-03-31
Licens
Andet (Open)
Grupper

Økonomi og finanser

Keywords

Del

20150521_Kønsfordeling_overenskomster_over_100_ansatte

Dette er eksempeldata. Klik på linket ovenfor for at hente alle.