Kommunens planer på PlansystemDK

PlansystemDK indeholder alle planforslag og vedtagne planer efter planloven. Det omfatter bl.a. kommuneplaner, lokalplaner, sektorplaner m.fl. Data hentes fra den landsdækkende service, og omfatter derfor samtlige kommuners plandata.

2 datasæt

Organisation

Vejle Kommune Vejle Kommune

I Vejle Kommune har vi siden 2015 haft en lokal open data platform, data.vejle.dk. Den har vi flyttet over på den nationale open data platform, Læs mere

Metadata

Dataejer
Dato for trækning
Ajourføres løbende
Opdateringsfrekvens
Ajourføres løbende
Licens
Andet (Open)
Grupper

Regeringen og den offentlige sektor

Keywords

Del