Elevtalsprognose 2014/15 – 2028/29 fordelt på folkeskoler

Elevtalsprognose 2014/15 – 2028/29 fordelt på årgange og folkeskoler i Vejle Kommune.

Elevtalsprognosen er udarbejdet i COWI’s DemoGrafix skolemodul, hvor udgangspunktet er befolkningsprognosen for perioden 1. januar 2015 – 1. januar 2029 og aktuelle elevdata pr. 31.12.2014. Disse data er derefter bearbejdet med oplysninger om elevernes søgemønstre (alder ved skolestart, hvilken skole en skolestarter vælger og hvilken omfordeling der sker mellem skolerne ved skift i klassetrin).

Opdateres: 1 gang årligt – 2. kvartal

1 datasæt

  • Elevtalsprognose 2014/15 – 2028/29 fordelt på folkeskoler

    xlsx

    Elevtalsprognose 2014/15 – 2028/29 fordelt på årgange og folkeskoler i Vejle Kommune.

    Elevtalsprognosen er udarbejdet i COWI’s DemoGrafix skolemodul, hvor udgangspunktet er befolkningsprognosen for perioden 1. januar 2015 – 1. januar 2029 og aktuelle elevdata pr. 31.12.2014. Disse data er derefter bearbejdet med oplysninger om elevernes søgemønstre (alder ved skolestart, hvilken skole en skolestarter vælger og hvilken omfordeling der sker mellem skolerne ved skift i klassetrin).

Organisation

Vejle Kommune Vejle Kommune

I Vejle Kommune har vi siden 2015 haft en lokal open data platform, data.vejle.dk. Den har vi flyttet over på den nationale open data platform, Læs mere

Metadata

Dataejer
Jette Nørum
Dato for trækning
november 2015
Opdateringsfrekvens
Årligt: 2. kvartal
Licens
Andet (Open)
Grupper

Uddannelse, kultur og sport

Keywords

Del

Elevtalsprognose 2014/15 – 2028/29 fordelt på folkeskoler