Visiterede ydelsestyper i hjemmeplejen

Dataudtrækket viser unikke borgere visiteret til forskellige ydelsestyper i hjemmeplejen fra jan 2012-dec 2015 fordelt på ydelsestyper og områder.

Data kommer fra Sundhed og Omsorgs Borgerjournal. Der tages forbehold for registreringspraksis i de forskellige områder.

Begrebet ’Unikke borgere’ betyder, at hver borger kun medtages én gang i beregningen i hovedtotalen, men borgeren kan pr. måned modtage flere ydelser. I den sammenhæng er det værd at bemærke, at hovedtotalen ikke nødvendigvis er lige med summen af de enkelte rækker.

Ydelsestyper: Når borgerne modtager hjælp fra Aarhus Kommune, registreres en ydelsestype. Nedenfor beskrives nogle af de ydelser, som en ydelsestype kan indeholde. • Genbrugshjælpemidler: Kan bl.a. være rollatorer, badebænk/taburet, toiletforhøjer, plejeseng, badestol, teleslynger. • Genoptræning: Kan bl.a. være genoptræning efter Sundhedsloven §140, genoptræning efter Servicelovens §86,1 eller rehabiliterende genoptræning. • Personlig pleje: Kan bl.a. være forskellige plejeindsatser dag, aften, nat • Personlige hjælpemidler: Kan bl.a. være diabeteshjælpemidler/insulinbehandling, kompressionsstrømpe, høreapparat, fodindlæg • Praktisk hjælp: Kan bl.a. være rengøring, tøjvask, indkøb • Sygepleje: Kan bl.a. være medicinadministration, medicinhåndtering og observation af virkning/bivirkning, hud og slimhinder – sårbehandling • Vedligeholdelsestræning: Kan bl.a. være vedligeholdelsestræning grundmodul §86.2, undersøgelse/udredning §86

De 9 områder Aarhus har 37 lokalcentre, som er organiseret i 9 områder: • Område Christiansbjerg • Område Marselisborg • Område Midtbyen • Område Nord • Område Syd • Område Vest • Område Hasle-Åbyhøj • Område Vejlby-Risskov • Område Viby-Højbjerg Via http://egade.aarhuskommune.dk/ er det muligt at slå gader op og se, hvilket område den pågældende gade tilhører.

Andre mulige typer af data • Visiteret tid i minutter pr. ydelsestype • Unikke indsatser visiteret • Antal borgere besøgt • Der er mulighed for at opdele data i bl.a. aldersgrupper, civilstand, køn

Generelle spørgsmål og ønsker til data fra Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune kan rettes til Lasse Skjalm (lask@aarhus.dk)

4 datasæt

Organisation

Aarhus Kommune Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, Læs mere

Metadata

Forfatter
Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg
Vedligeholdes af
Line Aaboe Sørensen
Offentliggjort
17. november 2015
Licens
aarhus-license
Grupper

Sundhed

Keywords

Del

Visiterede ydelsestyper i hjemmeplejen 2012-2015

De ni områder i Aarhus Kommune

Beskrivelse af datasæt "Visiterede ydelsestyper i hjemmeplejen"

Visiterede ydelsestyper i hjemmeplejen 2015