Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, opendata.dk.

Du finder Aarhus Kommunes datasæt ved at klikke på fanebladet ”Datasæt” eller gå til denne side.

Databruger

Der er ingen registrering før brug af vores data. Men du må meget gerne fortælle os, hvis du laver noget med de åbne data. Skriv til info.

##Databruttoliste Vi har i Aarhus Kommune lagt en data-bruttoliste op på dataportalen. Den er tænkt som inspiration til, hvilke data Aarhus Kommune har og som potentielt kan fritstilles. Der er med databruttolisten ikke stillet nogle garantier, om at data kan fritstilles og i så fald, hvordan og hvor hurtigt det kan lade sig gøre.

Vi er som kommune i tvivl om, hvilke af vores data, der er mest relevante at fristille og vil derfor gerne i dialog med virksomheder/personer, der kan have interesse i vores data.

Har du ønsker til data fra Aarhus Kommune, som endnu ikke er udstillet, er du velkommen til at skrive til Open Data Aarhus. Beskriv gerne så konkret som muligt brugsscenariet med data.Vi er meget interesserede i at høre, hvilke data der er behov og interesse for.

Med venlig hilsen

Open Data Aarhus