Valgundersøgelse 2001

Denne undersøgelse er foretaget via Institut for Statskundskab ved kommunalvalget den 20. november 2001 blandt samtlige stemmeberettigede i 30 udvalgte kommuner af forskellig størrelse og fordelt over hele landet. Både Århus Kommune og Københavns Kommune indgår i den nye undersøgelse blandt de 30 udvalgte kommuner.

Et af undersøgelsens primære formål var at afdække, i hvilket omfang flygtninge og indvandrere stemmer ved kommunevalg, idet dette som nævnt kan betragtes som et mål for graden af disse gruppers integration i det danske samfund.

Det har også været formålet med undersøgelsen, at få en generel viden om vælgeradfærden blandt de stemmeberettigede, danske såvel som udenlandske statsborgere. Det har således været af interesse at finde ud af, hvordan valgdeltagelsen blandt de stemmeberettigede afhænger af parametre som de stemmeberettigedes alder, køn, civilstand, familieforhold, uddannelse, indkomst, varighed af bopæl i kommunen, modtagelse af forskellige sociale ydelser (pension og kontanthjælp), ledighed, boligens udlejningsforhold, statsborgerskab og herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere)

Den endelige rapport fra undersøgelsen kan læses her http://www.aarhus.dk/da/aarhus/Aarhus-i-tal/Valg.aspx

30 data files

Organization

Aarhus Kommune Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, More

Metadata

Author Email
Aarhus Kommune, Budget og Regnskab
Hjemmeside
http://www.aarhus.dk/statistik
Opdateringsfrekvens
Data opdateres ikke, da de er fra en allerede afholdt valgundersøgelse.
License
aarhus-license
Group

Regeringen og den offentlige sektor

Keywords

Share

ALDER_KøN.XLS

CIVILSTAND_KøN.XLS

EJERFORHOLD OG FøDESTED.XLS

EJERFORHOLD OG KøN.XLS

FAMILIEFORHOLD OG FøDESTED.XLS

FAMILIEFORHOLD OG STATSBORGERSKAB.XLS

FAMILIEFORHOLD.XLS

FøDESTED OG KONTANTHJæLP.XLS

FøDESTED OG LEDIGHED.XLS

FøDESTED OG PENSION.XLS

FøDESTED OG VARIGHED.XLS

FøDESTED_ALDER.XLS

FøDESTED_INDKOMST.XLS

FøDESTED_KøN.XLS

INDKOMST_KøN.XLS

Familieforhold