Bevægelsesflow ved valgsteder i Aarhus.

Dette datasæt opdateres ikke længere

Til valget i juni 2015 blev der opstillet censorer i valglokalerne, Frederiksbjerg Hallen og Møllevangsskolen. De havde til formål at registrere bevægelserne i lokalerne, så man efterfølgende har kunne måle bevægelsesflowet hos de stemmeberettigede, og hvor længe de opholdte sig i lokalerne.

Data er i tekstformat og kan bl.a. hentes med Notepad++

2 datasæt

Organisation

Aarhus Kommune Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, Læs mere

Metadata

Dataejer
Jakob Asmussen
Næste opdatering
Opdateres ikke længere
Opdateringsfrekvens
Opdateres ikke længere
Licens
aarhus-license
Grupper

Regeringen og den offentlige sektor

Keywords

Del