Trafiktal - Aarhus Kommune

Regneark indeholdende trafiktal for de steder, hvor kommunen har foretaget tællinger.

Læs mere om kommunen trafiktal her: https://aarhus.dk/om-kommunen/aarhus-i-tal/trafik-og-infrastruktur/#1

3 datasæt

 • Trafiktal_2003-2013.xlsx

  xlsx 54KB

  Excel regneark med trafiktællinger for perioden 2003-13

  Forkortelse i regnearket ÅDT står for ÅrsDøgnTrafik.

  Årsdøgntrafikken (ÅDT) er trafikken pr. døgn opgjort som gennemsnit over hele året. ÅDT anvendes som et sammenfattende mål for trafikmængden på en given lokalitet.

 • Trafiktal 2003-2013

  ods

 • Trafiktal. November 2016

  xlsx

Organisation

Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, Læs mere

Metadata

Forfatter
Peter Schack Madsen, Digitalisering og GIS
Vedligeholdes af
Bent Fredshavn
Licens
aarhus-license
Grupper

Transport

Keywords

Del