Tællekamera på Dokk1

Data opdateres ikke. De benyttede tællekameraer er udskiftet med anden type kamera og optællingsmetode sker via anden software. Aktuelle data fra disse kameraer kan ses i datasættet Besøgstal og åbningstider. Libno for Dokk1 er 775100.

Data fra tællekameraerne placeret på Dokk1. Disse kamera er placeret over udgangene og særlig software installeret på dem tæller antal personer, der går ind og ud.

Kameraernes numre henviser til deres placering:

  1. Niveau 0, nord
  2. Niveau 0, syd
  3. Niveau 1, Hovedindgang nord
  4. Niveau 1, Hovedindgang midt
  5. Niveau 1, Hovedindgang syd
  6. Niveau 1, Café vest
  7. Niveau 1, Café øst

Besøgstal er baseret på disse tal.

2 data files

Organization

Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, Læs mere

Metadata

Del

Tællekameraer - historiske (2015-2019)

Dette er eksempeldata. Klik på linket ovenfor for at hente alle.

Tællekameraer - aktuelle

Dette er eksempeldata. Klik på linket ovenfor for at hente alle.