Tællekamera på Dokk1

Data opdateres ikke. De benyttede tællekameraer er udskiftet med anden type kamera og optællingsmetode sker via anden software. Aktuelle data fra disse kameraer kan ses i datasættet Besøgstal og åbningstider. Libno for Dokk1 er 775100.

Data fra tællekameraerne placeret på Dokk1. Disse kamera er placeret over udgangene og særlig software installeret på dem tæller antal personer, der går ind og ud.

Kameraernes numre henviser til deres placering:

 1. Niveau 0, nord
 2. Niveau 0, syd
 3. Niveau 1, Hovedindgang nord
 4. Niveau 1, Hovedindgang midt
 5. Niveau 1, Hovedindgang syd
 6. Niveau 1, Café vest
 7. Niveau 1, Café øst

Besøgstal er baseret på disse tal.

2 datasæt

 • Tællekameraer - historiske (2015-2019)

  csv

  Tal fra kameraerne fra perioden 6.7.2015 - 24.6.2019

 • Tællekameraer - aktuelle

  csv

  Datasættet opdateres ikke.

  Se istedet Besøgende i datasættet Besøgstal og åbningstider. Libno for Dokk1 er 775100.

Organisation

Aarhus Kommune Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, Læs mere

Metadata

Keywords

Del

Tællekameraer - historiske (2015-2019)

Tællekameraer - aktuelle