Studerende ved VIA University College

Studerende ved VIA University College fordelt på uddannelse, aldersgruppe og køn. Datasættet indeholder antal aktive studerende ved VIA University College fordelt på uddannelse, aldersgruppe og køn.

4 datasæt

Organisation

Aarhus Kommune Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, Læs mere

Metadata

Dataejer
VIA University College
Opdateringsfrekvens
Udtræk pr. november 2014
Statistik
Aggregerede data
Licens
Andet (Attribution)
Grupper

Uddannelse, kultur og sport

Keywords

Del

Studerende ved VIA University College.txt

Studerende ved VIA University College - Beskrivelse af datasæt.pdf

Studerende ved VIA University College - Metadata.pdf

Studerende ved VIA University College - Vilkår for brug af danske offentlige data.pdf