Socioøkonomiske data, Aarhus - 2020

Data er fra januar 2020, og beskriver socioøkonomiske forhold for forskellige områder i Aarhus. Data er opgjort på niveauet Statistikdistrikter (der er knap 100 i kommunen), hvor enkelte er samlet for at undgå for statistisk små områder. Statistikdistrikterne ligger som selvstændigt datasæt på ODAA. Data stammer fra ‘Socioøkonomiske Aarhuskort 2020’, der kan ses her: http://webgis.aarhus.dk/socio/aarhuskortet2020/ Samme sted findes beskrivelsen af de enkelte datasæt (metadata)

2 datasæt

  • Socioøkonomisk Aarhuskort

    xls

    Data er fra januar 2020, og beskriver socioøkonomiske forhold for forskellige områder i Aarhus. Data er opgjort på niveauet Statistikdistrikter (der er knap 100 i kommunen). Statistikdistrikterne ligger som selvstændigt datasæt på ODAA. Data stammer fra ‘Socioøkonomiske Aarhuskort 2020’, der kan ses her: http://webgis.aarhus.dk/socio/aarhuskortet2020/ Samme sted findes beskrivelsen af de enkelte datasæt (metadata)

  • Socioøkonomisk Aarhuskort 2020

    xls

    Data er fra januar 2020, og beskriver socioøkonomiske forhold for forskellige områder i Aarhus. Data er opgjort på niveauet Statistikdistrikter (der er knap 100 i kommunen). Statistikdistrikterne ligger som selvstændigt datasæt på ODAA. Data stammer fra ‘Socioøkonomiske Aarhuskort 2020’, der kan ses her: http://webgis.aarhus.dk/socio/aarhuskortet2020/ Samme sted findes beskrivelsen af de enkelte datasæt (metadata)

Organisation

Aarhus Kommune Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, Læs mere

Metadata

Keywords

Del

Socioøkonomisk Aarhuskort

Socioøkonomisk Aarhuskort 2020