Socioøkonomiske data, Aarhus - 2016

Data er fra januar 2016, og beskriver socioøkonomiske forhold for forskellige områder i Aarhus. Data er opgjort på niveauet Statistikdistrikter (der er knap 100 i kommunen). Statistikdistrikterne ligger som selvstændigt datasæt på ODAA. Data stammer fra ‘Socioøkonomiske Aarhuskort 2016’, der kan ses her: http://webgis.aarhus.dk/socio/aarhuskortet2016/ Samme sted findes beskrivelsen af de enkelte datasæt (metadata)

1 datasæt

Organisation

Aarhus Kommune Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, Læs mere

Metadata

Dataejer
Teknik og Miljø
Indsamlingsformål
Beskrivelse af de forskellige områder i Aarhus kommune ud fra en socioøkonomisk vinkel
Opdateringsfrekvens
Årligt
Licens
cc-by
Grupper

Befolkning og samfund

Keywords

Del

Socioøkonomisk Aarhuskort 2016