Restanceopgørelser

Datasættet indeholder en opgørelse over den restance, som borgere og virksomheder skylder til Opkrævningen i Aarhus Kommune. Datasættet er et øjebliksbillede, som bliver gjort tilgængelig den 1. i hver måned. Restanceopgørelsen er fordelt på forskellige kravstyper, herunder bl.a. affald, kontrolafgifter, døgnanbringelse, ejendomsskat, dag- og fritidstilbud, parkeringsafgifter osv.

Restanceopgørelsen beregner totale beløb i forhold til kravstyperne. Totalerne dækker blandt andet over den samlede restance i periodens start og slutning, antallet af nye restancer i perioden, krediteringer, indbetalinger, afskrivninger og øvrige bevægelser. Opgørelsen udregner ligeledes totaler på hovedkravet/-ydelsen, gebyrer og renter.

Hvis du har spørgsmål til datasættet, er du velkommen til at kontakte Stephan Rasmussen (rvs@aarhus.dk).

48 datasæt

Organisation

Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, Læs mere

Metadata

Forfatter
Aarhus Kommune, Borgerservice
Vedligeholdes af
Stephan Vinther S. Rasmussen
Opdateringsfrekvens
Månedligt
Licens
aarhus-license
Grupper

Økonomi og finanser

Keywords

Del