Pendlertal fra Aarhus Kommunes Biblioteker

Optællingerne er foretaget gennem udtræk fra bibliotekets register (lånerregistret). Når man bliver oprettet som låner, skal man bl.a. vælge tilhørsfilial (hvor vil man afhente reservationer mv.). Dette har vi altså krydset med postnummeret kobles til cpr.nummeret mv., som også fremgår af registret.

Antallet af beboere i de forskellige områder er fundet frem til vha. Aarhus i Tal. Optællingerne foretages ikke med en bestemt ratio, men efter behov.

Formålet med denne var bl.a. at sammenligne 2013 med 2006 for at se, hvad indførslen af NemBS (Borgerservice på Lokalbibliotekerne), Åbne Biblioteker (nogle biblioteker har også åbent uden bemanding), Kombiblioteker m.v. har betydet.

6 datasæt

 • Pendlertal_2013.xlsx

  xlsx 44967

 • Pendlertal_2006 .xlsx

  xlsx 30391

 • Bilag 1_Pendlertal.xlsx

  xlsx 72630

 • Bilag 1 - Pendlertal

  ods

 • Pendlertal 2006

  ods

 • Pendlertal 2013

  ods

Organisation

Aarhus Kommune Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, Læs mere

Metadata

Dataejer
Biblioteker og Borgerservice
Indsamlingsformål
Formålet med optællingen i 2013 var bl.a. at se, hvad indførslen af Borgerservice på Lokalbibliotekerne, Åbne Biblioteker (åbent uden bemanding) og Kombiblioteker har betydet.
Næste opdatering af datasæt
Ikke planlagt
Opdateringsfrekvens
Optællingerne foretages ikke med en bestemt ratio, men efter behov.
Størrelse
Samlet fylder de tre filer 145 KB
Licens
aarhus-license
Grupper

Uddannelse, kultur og sport

Keywords

Del

Pendlertal_2013.xlsx

Pendlertal_2006 .xlsx

Bilag 1_Pendlertal.xlsx

Bilag 1 - Pendlertal

Pendlertal 2013