Måling af medborgerskab

I januar - februar 2010 gennemførte analyseinstituttet Catinét på vegne af Århus Kommune en undersøgelse blandt en række forskellige befolkningsgrupper i kommunen om medborgerskab og hvordan det er at bo i Århus. Undersøgelsen foregik via telefoninterview, hvor interviewerne bad om at tale med personen i husstanden på 18 eller derover. Der blev foretaget 2753 interviews.

Målingen af medborgerskab adskiller sig på en række områder fra de andre indsatsområder. Begrebet er bredere og mere sammensat end f.eks. indsatsområdet beskæftigelse, ligesom der ikke findes den samme type data, som der gør på de andre områder. Derfor er der en række særlige udfordringer forbundet med at måle udviklingen i medborgerskab.

Der vil løbende blive udviklet på, hvordan indsatsområdet medborgerskab bedst måles.

Aarhus Kommune har en vision om at styrke sammenhængskraften i det aarhusianske samfund. Alle borgere skal indgå som aktive medborgere med reelt samme muligheder, rettigheder og pligter.

Læs mere om indsatsområdet medborgerskab i Aarhus Kommune her

3 datasæt

Organisation

Aarhus Kommune Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, Læs mere

Metadata

Forfatter
Aarhus Kommune, HR og Medborgerskab
Vedligeholdes af
Mikkel Shiørring
Indsamlingsformål
Undersøgelsen skal være med til at give nyttig erfaring til det videre arbejde med indsatsområdet medborgerskab.
Opdateringsfrekvens
Undersøgelsen er gennemført og afsluttet. Data opdateres derfor ikke.
Publiceringsdato
2. august 2013
Licens
aarhus-license
Grupper

Befolkning og samfund

Keywords

Del

Måling af medborgerskab.xls

Beskrivelse til måling af medborgerskab.txt