Landetabel

Landetabel med en række klassifikationer som f.eks. Verdensdel, EU land, OECD land, Vestligt land, Invandrerland, osv. Data er bitemporale, så når data er ændret kender man gyldighedsperioden for registreringen.

Datasættet er i denne version leveret som et snapshot. Aarhus Kommune vil gerne i dialog med eventuelle brugere, og hvis der er efterspørgsel efter disse data, kan der sættes automatiske leverancer op for at holde data ajour. Er der ønske om andre landerelaterede data, vil vi gerne i dialog med brugerne for at se, om vi kan tilgodese jeres behov. Kontaktperson står nedenfor.

1 datasæt

 • Landetabel

  csv

  LANDEKODE: unik ID

  LANDENAVN: landets navn

  HIR_VERDEN: verdensdel

  EU_LAND: er det et EU land (J/N)

  EU_ANS_GER: er det et EU ansøgerland (J/N)

  NORDEN: er det et nordisk land (J/N)

  SKANDINAVI: er det et skandinavisk land (J/N)

  INDVANDRE_: invandrerland (D/F/I)

  UDVIKLING: er det et udviklingsland (J/N)

  OECD: er det et OECD land (J/N)

  TREDJELAND: er det et tredjeland (J/N)

  VESTLIGT_L: er det et vestligt land (J/N)

  GYLDIGHEDS: gyldighedsdato fra

  DATO_TIL: gyldighedsdato til

  Et enkelt land kan have flere rækker i datasættet, det skyldes at data er bitemporale. F.eks. har et land én registrering på tidspunkt A, når det så på tidspunkt B f.eks. bliver et EU land, så ændres data og gyldighedsperioden. Dermed kan man gå tilbage i tid og se landets data på det pågældende tidspunkt.

Organisation

Aarhus Kommune Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, Læs mere

Metadata

Keywords

Del

Landetabel