Indvindingsoplande i Aarhus Kommune

Data leveres som udgangspunkt som wfs service og som GeoJson page kald. Ønskes andre formater henvises til download af data på kommunens borger webgis https://webkort.aarhuskommune.dk/spatialmap?

Et indvindingsopland til et vandværk er det område, hvorfra grundvand strømmer til vandværkets boringer.

2 datasæt

Organisation

Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, Læs mere

Metadata

Forfatter
Aarhus Kommune - IT og GIS
Vedligeholdes af
Peter Gothard Petersen
Opdateringsfrekvens
Ved ændringer
Licens
aarhus-license
Grupper

Miljø

Del

Indvindingsoplande