Ejendomsfortegnelse

Ejendomsfortegnelsen indeholder samtlige kommunens faste ejendomme beliggende i Aarhus Kommune opstillet i alfabetisk orden med oplysninger som:

  • Beliggenhed
  • Matrikelnummer
  • Ejerlav
  • Ejendomsregistreringsnummer
  • Ejendomsværdi
  • Grundværdi
  • Areal i m2

NB: Nyeste udgave kan hentes her: https://www.aarhus.dk/demokrati/kommunens-oekonomi/regnskab/

2 datasæt

Organisation

Aarhus Kommune Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, Læs mere

Metadata

Dataejer
Aarhus Kommune
Indsamlingsformål
Formålet er at informere interesserede om Aarhus Kommunes ejendomme. Oversigten har været optrykt i kommunens regnskab frem til 2007. Efterfølgende er den kun offentliggjort på hjemmesiden
Opdateringsfrekvens
Oversigten opdateres en gang om året primo januar.
Sidst opdateret
Primo januar 2012
Licens
aarhus-license
Grupper

Regioner og byer

Keywords

Del

Ejendomsfortegnelse 2011 - cx480 - 2011.xlsx