Ejendomsfortegnelse

Ejendomsfortegnelsen indeholder samtlige kommunens faste ejendomme beliggende i Aarhus Kommune opstillet i alfabetisk orden med oplysninger som:

  • Beliggenhed
  • Matrikelnummer
  • Ejerlav
  • Ejendomsregistreringsnummer
  • Ejendomsværdi
  • Grundværdi
  • Areal i m2

NB: Nyeste udgave kan hentes her: https://www.aarhus.dk/demokrati/kommunens-oekonomi/regnskab/

2 datasæt

Organisation

Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, Læs mere

Metadata

Forfatter
Aarhus Kommune
Vedligeholdes af
Helge Skriver, tlf.: 89402160
Indsamlingsformål
Formålet er at informere interesserede om Aarhus Kommunes ejendomme. Oversigten har været optrykt i kommunens regnskab frem til 2007. Efterfølgende er den kun offentliggjort på hjemmesiden
Opdateringsfrekvens
Oversigten opdateres en gang om året primo januar.
Sidst opdateret
Primo januar 2012
Licens
aarhus-license
Grupper

Regioner og byer

Keywords

Del

Ejendomsfortegnelse 2011 - cx480 - 2011.xlsx