Digitale Bydele

Datasættet indeholder indsamlede idéer fra borgere i Projektet Digital Bydel. Ideerne er først kommet ind som tale (mp3) og er derefter blevet transskriberet. Datasættet indeholder også data omkring afstemningen i forhold til hvilke ideer, der skal realiseres. Læs mere på http://www.digitalbydel.dk

1 datasæt

  • Digitale Bydele_.json eksport

    json

    Beskrivelse af felter

    Det totale datasæt indeholder to forskellige sæt: ”Ideas” og ”Votes” “Ideas” sættet handler om borgernes indsamlede ideer til de forskellige borgerbudgetter. Alle ideerne er indsamlet som tale og derefter transskriberet. Alle ideerne får et unikt nummer (#XXX). Dette nummer er også en del af den lydfil, som idéen generer. Votes indeholder data omkring afstemningen. I et af tilfældene (Harlev) kunne borgerne stemme på to forskellige forslag, dvs. der er Votes 1 og votes 2 i datasættet.

    De steder, hvor borgerne skal låse maskinerne op, for at afgive en ide eller stemme om en ide, er rfid tagnummer angivet og location (dvs. hvor dem der bruger rfid tagget bor eller hvor den er uddelt)

Organisation

Aarhus Kommune Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, Læs mere

Metadata

Forfatter
Aarhus Kommune, Borgerservice
Vedligeholdes af
Torben Glock/Jakob Asmussen
Anonymisering
Datasættet indeholder ingen personhenførbare data, evt. persondata er fjernet, da mp3erne blev transskriberet.
Indsamlingsformål
Data er indsamlet og brugt i forhold til borgerbudgetter i Aarhus Kommune. Læs mere om de enkelte faser og sager her http://www.digitalbydel.dk
Indsamlingsmetode
Data er indsamlet i Projektet Digital Bydel via byrumsinstallationer, (ideas) som tale i mp3 derefter transskriberet og (votes) som et valg via taster.
Opdateringsfrekvens
Statisk datasæt. Projektet er afsluttet.
Licens
aarhus-license
Grupper

Regeringen og den offentlige sektor

Videnskab og teknologi

Keywords

Del

Digitale Bydele_.json eksport