Data-bruttoliste fra Aarhus Kommune

Denne databruttoliste er tænkt som inspiration ift., hvilke data Aarhus Kommune har og som potentielt kan fritstilles. Der er med databruttolisten ikke stillet nogle garantier, om at data kan fritstilles og i så fald, hvordan og hvor hurtigt det kan lade sig gøre.

Men vi er som kommune i tvivl om, hvilke af vores data, der er mest relevante at fristille og vil derfor gerne i dialog med virksomheder/personer, der kan have interesse i vores data.

Ved interesse for nogle af dataene kan du rette henvendelse til aarhus@opendata.dk. Beskriv gerne så konkret som muligt brugsscenariet med data.

1 datasæt

Organisation

Aarhus Kommune Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, Læs mere

Metadata

Dataejer
Birgitte Kjærgaard
Opdateringsfrekvens
Løbende
Licens
aarhus-license
Grupper

Regeringen og den offentlige sektor

Keywords

Del