Covid-19 i Aarhus Kommune

Aarhus Kommune modtager dagligt covid19-data fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er bl.a. data om nye smittetilfælde fordelt efter forskellige parametre (f.eks. postnummer, 10-årige aldersintervaller og uddannelsesalder 7-15 år, 16-19 år og 20-25 år).

Dataene er visualiseret på Aarhus i tal

Med henblik på at øge gennemsigtigheden omkring corona i Aarhus Kommune har man besluttet at lægge rådataene ud som åbne offentlige data, så de er frit og åbent tilgængelige for alle.

Der offentliggøres ikke personhenførbare data (f.eks. vejnavne) og data under 5 tilfælde er anonymiseret.

Data opdateres dagligt efter kl. 14, samtidig med at Statens Serum Institut offentliggør de officielle tal på landsniveau.

5 datasæt

 • Smittetal fordelt på alder

  Data viser smittetilfælde fordelt på forskellige aldersgrupper: 0-10, 11-20, … ,71-80, 91+. Det giver et indblik i, hvilken aldersgruppe der er hårdest ramt af COVID-19.

  Hvis antal under en given aldersgruppe er under 5, er den udeladt.

 • Smittetal fordelt på postnummer

  Data viser det totale antal smittede pr. postnummer.

  Af diskretionshensyn er tallene uanset antal fra postnumre, som ligger indenfor Aarhus Kommune (Odder, Galten, Hornslet, Hørning, Hinnerup og Skanderborg), lagt sammen under postnummer 9999.

  Hvis øvrige postnumre har antal under 5 lægges de også under postnummer 9999.

  Endelig, hvis postnummer 9999 indeholder antal under 5 udelades det.

  Antal under 5 er dermed anonymiseret.

 • Smittetal fordelt på uddannelsesalder

  Data viser smittetilfælde fordelt på alder for uddannelsesniveauer. Det kan illustrere, hvordan smitten bevæger sig gennem uddannelsesinstitutionerne.

  Aldersgrupperne udgør cirka eleverne på folkeskolerne (07-15), ungdomsuddannelserne (16-19) og de videregående uddannelser (20-25).

  Hvis antal for en given uddannelsesalder er under 5, er den udeladt.

 • Smittetal - samlet antal

  Data viser det dagligt antal nye smittede i Aarhus Kommune. Data kan give et dag-for-dag billede af smittens udvikling i Aarhus Kommune.

  Hvis antal er under 5, er den udeladt.

 • Vaccinerede

  Data viser samlet antal personer der er påbegyndt vaccination og færdigvaccineret i Aarhus Kommune.
  Opdateres på ugentlig basis.

Organisation

Aarhus Kommune Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, Læs mere

Metadata

Dataejer
Peter Maker, Sekretariat, Erhverv og Kommunikation
Opdateringsfrekvens
Dagligt
Licens
aarhus-license
Grupper

Befolkning og samfund

Sundhed

Opdatering frekvens
Løbende

Keywords

Del

Smittetal fordelt på alder

Smittetal fordelt på postnummer

Smittetal fordelt på uddannelsesalder

Smittetal - samlet antal

Vaccinerede