Brugerundersøgelse i Borgerservice og Biblioteker 2015

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Borgerservice og Biblioteker foretages hvert år efter en turnusordning. Tilfredsheden med borgerbetjeningen i Dokk1 og Bibliotekerne i Aarhus Kommune undersøges hvert år, mens tilfredsheden med telefonservicen og aakb.dk samt aarhus.dk undersøges hvert andet år. I 2015 består den samlede brugertilfredshedsundersøgelse af følgende tre undersøgelser:

 • Borgerbetjeningen: En smileytab-undersøgelse af brugernes tilfredshed med frontbetjeningen i Borgerservice Dokk1
 • Telefonien: En telefonisk interviewundersøgelse af brugernes tilfredshed med telefonservicen i Borgerservice
 • Bibliotekerne: En elektronisk spørgeskemaundersøgelse af borgernes kendskab til og tilfredshed med Aarhus Kommunes biblioteker

Smileytab-undersøgelsen er gennemført i december 2015 ved, at borgerne efter endt besøg i Borgerservice havde mulighed for på en opstillet stander at tilkendegive deres tilfredshed med Borgerservice samt årsag til tilfredshed/utilfredshed. I alt har 488 borgere besvaret undersøgelsen.
Den telefoniske interviewundersøgelse af telefonien er gennemført i november og december 2015 som en telefonisk spørgeskemaundersøgelse. Borgerne som henvendte sig på Aarhus Kommunes hovednummer eller Borgerservices hovednummer blev inden samtalen spurgt, om vi efterfølgende måtte ringe dem op og stille dem nogle spørgsmål omkring deres tilfredshed. I alt blev 168 interviews gennemført. Den elektroniske spørgeskemaundersøgelse af bibliotekerne er gennemført i marts 2016 som et online spørgeskema. Brugere af Aarhus Kommunes Biblioteker, som har tilkendegivet, at vi årligt må sende dem en spørgeskemaundersøgelse, fik tilsendt et link til et elektronisk spørgeskema. Linket blev sendt til 8.038 mailadresser og i alt har 4.567 gennemført undersøgelsen.

3 datasæt

 • Bibliotekerne 2015

  xlsx

  Labels: Arket viser svarmulighederne/værdierne for de enkelte variable s_1, s_2, s_3 osv. F.eks. ”meget utilfreds, utilfreds, hverken tilfreds eller utilfreds, tilfreds og meget tilfreds”

  Variables: Arket viser hvad variablene s_1, s_2, s_3 osv. er betegnelser for. F.eks. er variablen s_1 spørgsmålet ”Hvor ofte besøger du samlet set Aarhus Kommunes biblioteker”

  Datasæt: Arket indeholder alle variablene i række 1 med respondenternes svar kodet i kolonerne

  Complete: Arket indeholder det samme som datasæt bare med meningsfulde variable- og værdi-titler.

  Structure: Arket indeholder information om de enkelte variable. QustionType angiver om variablen besvares med svarkategorier eller tekst, subTybe angiver om det var muligt at angive et eller flere svar. QustionText angiver den konkrete spørgsmålsformulering

 • Borgerbetjeningen 2015

  xlsx

  smiley kan have værdi 5,4,3,2,1  (5 er gladest, 1 surest) what kan have værdi 0,1,2,3:    0: Ingen begrundelse valgt (timeout)    1: Ventetid    2: Service    3: Andet

 • Telefonien 2015

  xlsx

  Se beskrivelsen under Bibliotekerne

Organisation

Aarhus Kommune Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, Læs mere

Metadata

Dataejer
Kultur og Borgerservice, Borgerservice og Biblioteker
Næste opdatering af datasæt
Denne undersøgelse fra 2015 opdateres ikke, men der foretages nye brugerundersøgelser i Borgerservice og Biblioteker.
Opdateringsfrekvens
Denne undersøgelse fra 2015 opdateres ikke, men der foretages nye brugerundersøgelser i Borgerservice og Biblioteker.
Licens
aarhus-license
Grupper

Uddannelse, kultur og sport

Keywords

Del

Bibliotekerne 2015

Borgerbetjeningen 2015

Telefonien 2015