Brugerundersøgelse i Borgerservice og Biblioteker 2012

Fra 2012 foretages hvert andet år en stor omnibusundersøgelse af eksternt analyseinstitut for Borgerservice og Biblioteker. Undersøgelsen omfatter spørgsmål til de fysiske besøgende samt af telefonopkald til Borgerbetjeningen.

Metode: Omnibusundersøgelsen foretages af eksternt analyseinstitut, der ringer rundt til repræsentativt udvalg af aarhusianske befolkning, men Borgerservice og Biblioteker formulerer spørgsmål og analyserer.

Undersøgelse af fysisk besøgende =Borgerservice og Biblioteker formulerer spørgsmål, analyserer samt ansætter studentermedhjælpere til at indsamle data. Data indsamles ved, at studentermedhjælperne står på bibliotekerne og i Borgerservice med tablets. De stiller så spørgsmålene og skriver ned/afkrydser for brugerne. Studentermedhjælperne stod i 2 uger (uge 42-43 i 2012) på de 5 største biblioteker i Aarhus Kommune og indtastede svar

Web-undersøgelser bliver inddaget senere = pop-up spørgeskema kommer op i givne perioder ved besøg på hjemmesiderne (www.aarhus.dk og www.aakb.dk). Borgerservice og Biblioteker formulerer spørgsmål og analyserer. Borgerservice og Biblioteker er ved at få lavet undersøgelsen, så den også kan besvares på smartphones og tablets.

7 datasæt

 • Omnibusmåling - Borgerservice 2012.csv

  csv 598167

 • Fysisk fremmøde_ 5 største bib_Uge_42-43_2012.xls

  xls 820736

  Undersøgelse af fysisk besøgende =Borgerservice og Biblioteker formulerede spørgsmål, analyserede samt ansatte studentermedhjælpere til at indsamle data. Data indsamledes ved, at studentermedhjælperne stod på bibliotekerne og i Borgerservice med tablets. De stillede spørgsmålene og skrev ned/afkrydsede for brugerne.

  Studentermedhjælperne stod i 2 uger (uge 42-43 i 2012) på de 5 største biblioteker i Aarhus Kommune og indtastede svar. De fem største biblioteker er Hovedbiblioteket, Højbjerg Bibliotek, Risskov Bibliotek, Viby Bibliotek og Åby Bibliotek.

 • Telefoninterview_BS_2012.xls

  xls 258560

  Telefoninterviews udføres sammen med Omnibusundersøgelsen hvert andet år. Formålet er en analyse af brugertilfredsheden, som bruges til ledelsesservicering og information til medarbejderne mv.

 • Omnibusundersøgelse_spørgeskema.docx

  docx 25808

  Spørgeskema til omnibusundersøgelse. Svar/resultater kan ses i .csv-fil, som også er tilknyttet datasættet.

 • Spørgeskema til undersøgelse ved fysisk fremmøde_5 største bib_uge 42-43 2012.docx

  docx

  Spørgeskema som studentermedhjælpere anvendte, da de stod på de fem største biblioteker i Aarhus Kommune og indsamlede data fra fysisk besøgende. De fem største biblioteker er Hovedbiblioteket, Højbjerg Bibliotek, Risskov Bibliotek, Viby Bibliotek og Åby Bibliotek.

  Svar/resultater kan ses i .xls-fil, der er tilknyttet datasættet.

 • Fysisk fremmøde 5 største bib uge 42-43 2012

  ods

  Undersøgelse af fysisk besøgende =Borgerservice og Biblioteker formulerede spørgsmål, analyserede samt ansatte studentermedhjælpere til at indsamle data. Data indsamledes ved, at studentermedhjælperne stod på bibliotekerne og i Borgerservice med tablets. De stillede spørgsmålene og skrev ned/afkrydsede for brugerne. Studentermedhjælperne stod i 2 uger (uge 42-43 i 2012) på de 5 største biblioteker i Aarhus Kommune og indtastede svar. De fem største biblioteker er Hovedbiblioteket, Højbjerg Bibliotek, Risskov Bibliotek, Viby Bibliotek og Åby Bibliotek.

 • Telefoninterview bs 2012

  ods

  Telefoninterviews udføres sammen med Omnibusundersøgelsen hvert andet år. Formålet er en analy-se af brugertilfredsheden, som bruges til ledelsesservicering og information til medarbejderne mv.

Organisation

Aarhus Kommune Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, Læs mere

Metadata

Forfatter
Aarhus Kommune, Kultur og Borgerservice
Vedligeholdes af
Mette Kjærgaard
Indsamlingsformål
Det er en del af politik for Borgerservice og Biblioteker i Aarhus Kommune årligt at spørge et bredt udsnit af brugerne med henblik på at videreudvikle tilbuddet.
Opdateringsfrekvens
Denne undersøgelse fra 2012 opdateres ikke, men der foretages nye brugerundersøgelser i Borgerservice og Biblioteker.
Licens
aarhus-license
Grupper

Uddannelse, kultur og sport

Keywords

Del

Omnibusmåling - Borgerservice 2012.csv

Fysisk fremmøde_ 5 største bib_Uge_42-43_2012.xls

Telefoninterview_BS_2012.xls