Befolkningsdata i Aarhus kommune

Datasættet indeholder befolkningsdata i Aarhus kommune for de seneste 5 år opdelt på aldersgrupper og skole/lokaldistrikter- og Børn og Unge områder. Data opgøres hvert kvartal.

Hvis du har brug for nyere data, kan du kontakte personen angivet nedenfor.

1 datasæt

 • Befolkningsdata

  csv

  Beskrivelse af felterne:

  • Prdato: Dato for opgørelse
  • Aar: Årstal for opgørelse
  • Md: Måned for opgørelse
  • Koen: Køn
  • SkoledistriktKode: Bopæls skoledistriktskode
  • SkoledistriktNavn: Bopæls skoledistriktsnavn
  • BUOmraadeKode: Bopæls Børn og Unge områdekode
  • BUOmraadeNavn: Bopæls Børn og Unge områdenavn
  • Alder_sort: Alderssorteringsfelt
  • Aldersgruppe: Aldersgruppe, borgernes alder inddelt i intervaller
  • Antal: Hvor mange borgere er der i optællingen

Organisation

Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, Læs mere

Metadata

Forfatter
Børn og Unge
Vedligeholdes af
Jan de Linde
Opdateringsfrekvens
Opdateres ikke længere
Licens
aarhus-license
Grupper

Befolkning og samfund

Del

Befolkningsdata