BBR-bygninger Aarhus

Data leveres som udgangspunkt som wfs service og som opdaterede GeoJson filer. Ønskes andre formater henvises til download af data på kommunens Borger webgis https://webkort.aarhuskommune.dk/spatialmap?

Data stammer fra Aarhus Kommunes BBR-register. Hver BBR-bygning indeholder oplysning om ejendomsnummer. Bygninger på samme ejendom har samme ejendomsnummer. Vedr. dataindhold henvises til beskrivelser i nedenstående pdf-filer.

3 datasæt

Organisation

Aarhus Kommune Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, Læs mere

Metadata

Keywords

Del

Beskrivelse - BBR-bygninger.pdf

BBR bygninger