Aarhus Kommunes 3D-bymodel

Aarhus Kommune udstiller på ODAA et udsnit af den samlede bymodel, dækkende det centrale Aarhus, som vist på nedenstående billede: Udsnitsområde.jpg

Den udstillede model er inddelt i 12 forskellige filer, anhængig af type: Broer, bygninger, skov, supplerende, terræn og træer, samt om filen er i originalt koordinatsystem UTM32/ETRS89, DVR90 eller flyttet til omkring 0, 0, igen i DVR90. Alle filer er i DWG format.

Aarhus Kommunes samlede bymodel dækker hele kommunen. Indenfor Ringgaden består bymodellen af: Broer, bygninger, skov, supplerende, terræn og træer, udenfor Ringgaden består bymodellen af: bygninger, skov og terræn.

Hvis der ønskes udtræk fra bymodellen der ikke dækkes af den udstillede model, kan der tages kontakt til: digitalisering@mtm.aarhus.dk.

13 datasæt

 • Udsnitsområde

  jpeg

  Oversigt over det udstillede område som udsnittet dækker

 • Broer

  dwg

  Udvalgte broer indenfor Ringvejen i originalt koordinatsystem UTM32/ETRS89, DVR90.

  Broer består at kørebaneflader produceret fotogrammetrisk ud fra ortofoto 2016, tilpasset så de flugter med terrænet.

 • Broer, flyttet

  image/vnd.dwg

  Udvalgte broer indenfor Ringvejen, flyttet til omkring 0, 0, DVR90.

  Broer består at kørebaneflader produceret fotogrammetrisk ud fra ortofoto 2016, tilpasset så de flugter med terrænet.

 • Bygninger

  dwg

  Bygninger i originalt koordinatsystem UTM32/ETRS89, DVR90.

  Bygninger indenfor Ringgaden er produceret fotogrammetrisk i LOD3, ud fra luftfotos fra 2016. Bygninger udenfor ringgaden er produceret automatisk i LOD2, ud fra den nationale laserscanning fra 2015. Begge typer af bygninger har en usikkerhed på 30 cm., hvor der kan forekomme større fejl i de automatisk producerede bygninger, på grund af produktionsmetoden.

 • Bygninger, flyttet

  dwg

  Bygninger flyttet til omkring 0, 0, DVR90.

  Bygninger indenfor Ringgaden er produceret fotogrammetrisk i LOD3, ud fra luftfotos fra 2016. Bygninger udenfor ringgaden er produceret automatisk i LOD2, ud fra den nationale laserscanning fra 2015. Begge typer af bygninger har en usikkerhed på 30 cm., hvor der kan forekomme større fejl i de automatisk producerede bygninger, på grund af produktionsmetoden.

 • Skov

  dwg

  Skov i originalt koordinatsystem UTM32/ETRS89, DVR90.

  Skov er produceret automatisk ud fra GeoDanmark skovflader og den nationale laserskanning fra 2015.

 • Skov, flyttet

  dwg

  Skov flyttet til omkring 0, 0, DVR90.

  Skov er produceret automatisk ud fra GeoDanmark skovflader og den nationale laserskanning fra 2015.

 • Supplerende

  dwg

  Supplerende i originalt koordinatsystem UTM32/ETRS89, DVR90.

  Supplerende er modeller der ikke klart kan klassificeres som en af den 6 andre typer af 3D bymodel objekter, som for eksempel Kulbroen og Transmissionsbroen i Sydhavnen.

 • Supplerende, flyttet

  dwg

  Supplerende flyttet til omkring 0, 0, DVR90.

  Supplerende er modeller der ikke klart kan klassificeres som en af den 6 andre typer af 3D bymodel objekter, som for eksempel Kulbroen og Transmissionsbroen i Sydhavnen.

 • Terræn

  dwg

  Terræn i originalt koordinatsystem UTM32/ETRS89, DVR90.

  Terrænet er automatisk produceret TIN-model, ud fra den nationale laserskanning fra 2015, udtyndet til 0,5% punkttæthed før beregning.

 • Terræn ,flyttet

  dwg

  Terræn flyttet til omkring 0, 0, DVR90.

  Terrænet er automatisk produceret TIN-model, ud fra den nationale laserskanning fra 2015, udtyndet til 0,5% punkttæthed før beregning.

 • Træer

  dwg

  Træer i originalt koordinatsystem UTM32/ETRS89, DVR90.

  Træer består af cirka 15.500 fotogrammetrisk udpegede træer indenfor Ringgaden, med en kronehøjde over 4 meter. Hvert træ registreret med kronehøjde og -diameter.

  Herefter er en standard model af et træ strukket så det passer med det enkelte træs kronehøjde og -diameter.

 • Træer, flyttet

  dwg

  Træer flyttet til omkring 0, 0, DVR90.

  Træer består af cirka 15.500 fotogrammetrisk udpegede træer indenfor Ringgaden, med en kronehøjde over 4 meter. Hvert træ registreret med kronehøjde og -diameter.

  Herefter er en standard model af et træ strukket så det passer med det enkelte træs kronehøjde og -diameter.

Organisation

Aarhus Kommune Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, Læs mere

Metadata

Dataejer
Teknik og Miljø - Digitalisering
Licens
opendatadk
Grupper
Opdatering frekvens
Løbende

Keywords

Del

Udsnitsområde