Aarhus i tal

I Aarhus Kommune trækkes mange data fra Danmarks Statistik/Statistikbanken

Det drejer sig om oplysninger vedr. arbejdsmarked (arbejdspladser, beskæftigelse og ledighed), byggeri, uddannelse, økonomi (indkomst og skat), sociale forhold samt befolkning herunder statsborgerskab og herkomst.

Eksempler på hvad der trækkes af statistik, kan ses under Aarhus i tal, som man finder på www.aarhus.dk/statistik.

Her er det Danmarks Statistik, der er kilden/dataejer. Læs mere her om brug og gengivelse af data fra Danmarks Statistik http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1600

3 datasæt

Organisation

Aarhus Kommune Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, Læs mere

Metadata

Forfatter
Danmarks Statistik
Licens
Andet (Attribution)
Grupper

Befolkning og samfund

Keywords

Del

Aarhus i tal

Statistikbanken

Ophavsret og kildeangivelse