Tællinger - nøgletal - Mastra

Datasættet indeholder data fra flere kommuner og Vejdirektoratet. Data om trafikregistreringer fra trafikdatasystemet Mastra.

Vejdirektoratet, kommunerne og private firmaer foretager årligt et stort antal trafikregistreringer på hele det danske vejnet. De fleste af disse registreringer indlæses i trafikdatasystemet Mastra, som udover Vejdirektoratet benyttes af næsten alle danske kommuner.

4 datasæt