Støjdata - Mastra

Datasættet indeholder data fra flere kommuner og Vejdirektoratet. Data om trafikregistreringer fra trafikdatasystemet Mastra.

Vejdirektoratet, kommunerne og private firmaer foretager årligt et stort antal trafikregistreringer på hele det danske vejnet. De fleste af disse registreringer indlæses i trafikdatasystemet Mastra, som udover Vejdirektoratet benyttes af næsten alle danske kommuner.

Det består af antal køretøjer i forskellige længdeklasser og tidsintervaller, som er opgjort i et ”Støjudtræk”.

Støjudtrækket er tilrettet sådan, at det kan bruges direkte i forskellige støjmodeller. Her beregnes støjen ud fra køretøjsarten, hastigheden og antallet af køretøjer.

4 datasæt

Feltbeskrivelse.xlsx

OPEN_DATA_STOEJDATA_VIEW.json

OPEN_DATA_STOEJDATA_VIEW.csv