Faciliteter og byrum i Silkeborg Kommune

Faciliteter (parker, søbad, svømmehaller, idrætshaller, legepladser m.v.)

Kolonner

 • FID: ID
 • TEMAKODE: ID
 • TEMANAVN:
 • VERSIONS_ID: ID
 • SYSTID_FRA: Dato
 • SYSTID_TIL: Dato
 • OPRETTET:
 • CVR_KODE: CVR-nummer
 • CVR_NAVN:
 • BRUGER_ID: Person
 • OPRINDKODE: ?
 • OPRINDELSE: Kilde
 • STATUSKODE: ?
 • STATUS: Beskrivelse
 • FACILITET_TYPE_KODE: ID
 • FACILITET_TYPE: Beskrivelse (Legeplads, søbad, park m.v.)
 • EJERSTATUS_KODE: ID
 • EJERSTATUS: Ejerforhold (Kommunal, privat)
 • NAVN: Navn på faciliteten
 • NOGLE:
 • NOTE: Yderligere beskrivelse (Fx Cirkus)
 • VEJKODE: ID
 • VEJNAVN: Vejens navn
 • HUSNR: Husnummer på vejen
 • POSTNR: Postnummer
 • POSTNR_BY: Bynavn
 • LINK:
 • SNITFLADE: Intern reference
 • Geometry:
 • Geometry_SPA: GIS-data

3 datasæt

Organisation

Silkeborg Kommune

Vi offentliggør løbende nye datasæt på portalen.

Har du spørgsmål eller ønsker om nye datasæt, så kontakt Kristian Risager Larsen, krl@silkeborg.dk /...

Læs mere

Metadata

Keywords

Del