14.42 2m bræmmer ved vandløb

2 m bræmmer langs vandløb som er omfattet af vandløbslovens §69. Datasættet er etableret med henblik på at fungere som vejledende registrering i henhold til vandløbslovens §69 til brug for kommunens sagsbehandlere/miljøforvaltning og borgeroplysning. Alle vandløb i landzone er omfattet undtagen: - enkeltmandsejede vandløb - kunstige vandløb som ikke er højt målsatte jf. regionplanen - rørlagte vandløb. Bræmmebestemmelsen gælder for alle vandløb, der ligger i landzone, jf. §34, stk. 4, i lov om planlægning, og som er naturlige eller højt målsatte. For vandløb, der ligger delvis i byzone eller sommerhusområde og delvis i landzone, er alene landzonedelen omfattet af bræmmebestemmelsen. Bræmmerne skal sikre vandløbets bred i en stabil tilstand og beskytte bredden mod udskridning. De udmåles fra det sted, hvor breddens øverste kant flugter med marken. Dette markerer bræmmens yderste kant mod vandet. Skråningen mod vandløbet eller søen tæller således ikke med i 2-meter-bræmmen. Indenfor den dyrkningsfrie bræmme må der ikke ske jordbehandling. Man må gerne slå hø på arealet. Hvis der er græssende husdyr på den tilstødende mark skal hegnet som udgangspunkt stå uden for den dyrkningsfri bræmme. Lovgrundlag for registreringen: Lov om vandløb, §69, vejl. 10 af 01-01-1992 om ændring af vandløbslovens §69 om bræmmer, vejl. af 01-01-2002 om bræmmer langs vandløb og søer. Digitaliseringsgrundlag: oprindelig tolkning af farveluftfoto fra 2007 i 1:10000 og grundkort 1:10000.

7 datasæt

Organisation

Ringkøbing - Skjern Ringkøbing - Skjern

Ringkøbing-Skjern kommune udstiller lokale GIS-temaer på kommunens https://opendata.rksk.dk. Fra 2020 fremgår disse også af Læs mere

Metadata

Dataejer
dcat_issued
2018-09-06T13:00:09.000Z
dcat_modified
2020-12-04T07:47:59.000Z
dcat_publisher_name
Ringkøbing Skjern Kommune ***ArcGIS Online ***
guid
https://opendata.rksk.dk/datasets/91cfb2d5f4054354b42c810588d29332_220
language
Grupper

Keywords

Del

ArcGIS Hub Dataset

GeoJSON

CSV