06.26 Skoledistrikter - Grundskole

Angiver afgrænsningen af kommunens skoledistrikter for grundskolen. Til en folkeskole hører et skoledistrikt. Det er muligt at vælge en anden skole, end den skole hvis distrikt man bor i, hvis der er plads på den ønskede skole. (Vælges en anden skole end distriktsskolen, er kommunen ikke forpligtet til, at yde fri befordring)

7 datasæt

Organisation

Ringkøbing - Skjern Ringkøbing - Skjern

Ringkøbing-Skjern kommune udstiller lokale GIS-temaer på kommunens https://opendata.rksk.dk. Fra 2020 fremgår disse også af Læs mere

Metadata

Forfatter
dcat_issued
2018-09-06T12:43:11.000Z
dcat_modified
2020-12-04T07:47:30.000Z
dcat_publisher_name
Ringkøbing Skjern Kommune ***ArcGIS Online ***
guid
https://opendata.rksk.dk/datasets/0e4070c3413c447d8cace300e856d4db_35
language
Grupper

Keywords

Del

ArcGIS Hub Dataset

GeoJSON

CSV