Vilkår og betingelser for udgivelse af åbne data via Open Data DK

Dette dokument definerer og forklarer ansvaret for dataejere, der udgiver åbne data gennem Open Data DK (ODDK) typisk på http://portal.opendata.dk.

1 datasæt

Vilkår og betingelser for udgivelse af åbne data via Open Data DK