Til- og fraflytninger i Hedensted Kommune

Til- og fraflytninger i Hedensted Kommune fordelt på skoledistrikter pr. 1.1.2018.

1 datasæt

Flytninger.xlsx