Fordeling af virksomheder og -typer i Hedensted Kommune

Fordeling af virksomheder og virksomhedstyper i Hedensted Kommune fordelt på skoledistrikter. Pr. 1.1.2018.

1 datasæt

Virksomheder.xlsx