Fordeling af statsborgerskaber i Hedensted Kommune

Fordeling af statsborgerskaber i Hedensted Kommune fordelt på skoledistrikter. pr. 1.1.2018.

1 datasæt

Statsborgerskab.xlsx